SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN ORTEZ PROTEZ ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ GENELGESİ

Admin 02 Aralık 2022 Dernek Haber 1026 -A+
Sosyal Güvenlik Kurumu Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Ortez / Protez Ödemeleri ile İlgili 30.11.2022 Tarih ve 2022/21 Sayıl Genelge Yayımlayarak Hangi Kanundan Hak Alan Malül Gazilerin Ortez Protez Ödemelerinin Yapılacağnı Güncelledi.
Resmi büyütmek için üzerini tıklayın...

ORTEZ /PROTEZ YARDIMI HK. GENELGE

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sayı : E-78383876-010.06.02-56995114 30.11.2022

Konu : 5510 S.K. 73. Md. Ortez/Protez Yardımı Hk.

GENELGE 2022/21

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinin onuncu fıkrası;

"(Ek fıkra: 4/7/2012-6353/84 md.) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçler herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Kurumca karşılanır. (Ek cümle: 20/8/2016-6745/61 md.) 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi atış, tatbikat veya diğer ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve harp malullerinin de sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez, protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçler herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır. (Değişik cümle: 10/9/2014-6552/49 md.) Ancak, 72 nci maddede belirtilen usullere göre bedelleri karşılanacak olan bu kapsamdaki ürünler, garanti süresi kapsamında veya aynı amaca yönelik ürün talepleri Kurum tarafından yayınlanan ürün listelerinden, yine Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre karşılanır." hükmünü amirdir.

Söz konusu fıkra ile; -

- 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış vazife ve harp malulleri,

- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesi birinci fıkrasının (e) ve (f) bendi kapsamında sayılıp 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlanan vazife ve harp malulleri,

- 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi;

a) Başkasının bakım ve yardımına muhtaç ve başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malulleri ile

b) Atış, tatbikat veya diğer ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve harp malullerinin, ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve iyileştirici araç ve gereçlerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın Kurumumuzca karşılanacağı düzenlenmiştir.

Whatsapp'ta Paylaş